ZMENA PRIHLASOVANIA DO E-SLUŽIEB SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Sociálna poisťovňa dňa 31. marca 2022 ukončí platnosť Grid kariet a klienti sa budú do jej e-Služieb prihlasovať už len elektronicky a bezpečnejšie. Ak sa v súčasnosti do e-Služieb prihlasujete pomocou Grid karty po 31.3.2022 sa budete môcť prihlásiť už iba jednou z týchto možností:

  • prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie
  • prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu

Grid karty sa pre prihlásenie už nebudú používať. Ide o starší bezpečnostný prvok, ktorý nezodpovedá moderným štandardom pre ochranu osobných údajov.

Prihlásenie pomocou mena, hesla a aplikácie je oproti Grid karte pre klientov komfortnejšie a hlavne bezpečnejšie. Profil v e-Službách si budú môcť spravovať sami a jednoducho si zmenia i heslo alebo aktivujú nové v prípade zabudnutia. Nemusia preto navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne. Získajú tak modernejší, bezpečnejší a rýchlejší prístup do e-Služieb a lepšiu kontrolu nad ním.

Bezpečný prístup a spravovanie svojho profilu v e-Službách majú k dispozícii aj klienti, ktorí sa budú prihlasovať pomocou elektronického občianskeho preukazu. Tým, ktorí už v súčasnosti využívajú tento prístup, sa v prihlásení do e-Služieb nič nemení.