Vyššie sadzby stravného platné od 1.5.2022

Od 1. mája 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 6,00 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,00 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Základná náhrada za km jazdy pri pracovných cestách od 1.5.2022
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 € (do 30.4.2022 sa používa 0,053 €),
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 € (do 30.4.2022 sa používa 0,193 €).

Výdavky na stravovanie zamestnancov od 1.5.2022
Daňovými výdavkami sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie, a to:

  • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla,
  • najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, teda od 1.5.2022 maximálne do výšky 3,30 €.

Zmena minimálnej výšky stravovacích poukážok (gastrolístkov) od 1.5.2022
Hodnota stravovacej poukážky od 1. 5. 2022 musí predstavovať najmenej 4,50 €.
Do 30.4.2022 je minimálna suma gastrolístka 3,83 €.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte.