Mzdové účtovníctvo

Pri vedení mzdového účtovníctva je cena za jedného zamestnanca 15 EUR za každý mesiac.

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

Cenník spracovania mzdového účtovníctva

Zamestnanec/ Dohodár                                          15 EUR/ zamestnanec resp. dohodár/ mesiac

spracovanie zamestnanca na dohodu (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práce študenta) – ceny sú rovnaké ako pri spracovaní zamestnanca 15 EUR/ mesiac

Prihlásenie/ zmena/ odhlásenie                           10 EUR/ zamestnanec resp. dohodár

Ročné zúčtovanie zamestnancov                         10 EUR/ zamestnanec resp. dohodár

Presné ceny za spracovanie účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presne stanovené ceny vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

 

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, E-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.