Jednoduché účtovníctvo

KONTAKTUJTE NáS

+421 907 517 684

Dohodneme si s vami úvodné stretnutie a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku . 

Súčasťou komplexného spracovania jednoduchého účtovníctva je:

Minimálna mesačná suma pre platiteľa DPH je 50€ bez DPH (aj pri nulovom počte dokladov za daný mesiac). K tejto sume sa ešte pripočítava paušál za položky podľa skutočného mesačného počtu účtovných položiek.

Cenník paušálneho spracovania jednoduchého účtovníctva

od 0 do 30 položiek mesačne                                             27,50 €

od 31 do 50 položiek mesačne                                          55 €                                     

od 51 do 100 položiek mesačne                                        77 €

od 101 do 200 položiek mesačne                                    143 €     

od 201 do 250 položiek mesačne                                    181,50 €

od 251 do 300 položiek mesačne                                    220 €                                     

od 301 do 400 položiek mesačne                                    286 €                                    

od 401 do 600 položiek mesačne                                    363 €                                      

od 601 a viac                                                  po dohode s klientom

Účtovná položka je jeden účtovný zápis (jeden riadok v peňažnom denníku).

Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presné stanovenie ceny vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

 

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, E-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.