Daňové priznania

KONTAKTUJTE NáS

+421 907 517 684

Dohodneme si s vami úvodné stretnutie a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku . 

Potrebujete vypracovať daňové priznanie? Urobíme Vám daňové priznanie podľa vašej potreby, navrhneme Vám daňovú optimalizáciu, vypracujeme Vám daňový kalendár.

 

    VYPRACOVÁVAME :

  • daňové priznania k DPH

  • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)

  • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B

  • daňové priznania k dani z príjmu PO

  • daňové priznania k dani z motorových vozidiel

  • hlásenia, prehľady, oznámenia

  • prihlášky k registráciám na dane

  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

  • písomné stanoviská k daňovým problémom klienta

Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.

Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov – na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.

Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.

Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

Cenník pre vypracovanie daňového priznania

Fyzická osoba                       typ A                                                                                    od 50 €

Fyzická osoba                       typ B                                                                                     od 80 €

(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)                     

Fyzická osoba                       typ B                                                                                     od 99 €

(podnikanie – daňové priznanie a účtovná závierka)

Právnická osoba                                                                                                                od 330 €

(Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Cash Flow)

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                                                      10 €/ vozidlo

Presné ceny za spracovanie účtovníctva a daňového priznania závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presne stanovené ceny spracovania daňového priznania je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, E-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.