SADZBY DPH V ROKU 2022 V SR

Sadzby dane z pridanej hodnoty upravuje § 27 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

V rámci slovenskej daňovej legislatívy rozlišujeme:

  • základnú sadzbu DPH vo výške 20 %
  • a zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % na vybrané druhy tovarov a služieb.

Platí, že pokiaľ sa tovar alebo služba nenachádza medzi vybranými druhmi, ktoré sú taxatívne vymedzené v prílohe zákona o DPH, uplatní sa na tovar alebo službu 20 % sadzba DPH. Uplatnenie zníženej sadzby DPH vo výške 10 % nie je možnosťou, ale povinnosťou. Ak teda platiteľ DPH predáva tovar alebo službu, ktoré patria medzi vybrané druhy so zníženou sadzbou, je povinný uplatniť túto zníženú 10 %- nú sadzbu a nemôže sa rozhodnúť použiť základnú 20 %-nú sadzbu.
Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte