+421 907 517 684
info@sikovnyuctovnik.sk


Financial Solutions That Can Help Your Business Grow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua nostrud exercitation

About Us

The Easiest Way to Manage Your Personal Finances

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

Beware of little expense, a small leak will sink a great ship

– Benjamin Franklin

Need Financial Advisor For Your Business? Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip commodo consequat dolore magna

Latest Blog

 • Vyššie sadzby stravného platné od 1.5.2022

  Od 1. mája 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú: 6,00 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9,00 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.   Základná náhrada za km jazdy pri pracovných cestách od 1.5.2022 Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre: jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 € (do 30.4.2022 sa používa 0,053 €), osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 € (do 30.4.2022 sa používa 0,193 €).   Výdavky na stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

  Read More

 • ZMENY V STRAVOVANÍ ZAMESTNANCOV A SZČO OD 1.1.2022

  Zamestnávateľ má v zmysle Zákonníka práce povinnosť zabezpečovať stravovanie zamestnancov vo všetkých zmenách priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti (za ďalších podmienok určených Zákonníkom práce). Zmena zákona týkajúca sa stravovania daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zo zamestnania) a daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nadobudne účinnosť 01.01.2022. Jednotne bude od dane oslobodený: príspevok zamestnávateľa na jedlo, príspevok zamestnávateľa na stravné lístky, finančný príspevok na stravovanie. Doterajšie znenie zákona z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia zvýhodňovalo poskytovanie stravných lístkov pred finančným príspevkom. Zatiaľ čo bol stravný lístok pre zamestnanca oslobodený od dane

  Read More

 • ZDAŇOVANIE DIVIDEND V ROKU 2022 (ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2021)

  Podiely na zisku, resp. dividendy sú upravené zákonom o dani z príjmov a Obchodným zákonníkom, ktorý definuje práva a povinnosti spoločníkov a akcionárov vo vzťahu k podielom na zisku. V priebehu rokov si zdaňovanie podielov na zisku prešlo viacerými zmenami. V rokoch 2004 až 2016 podiely neboli predmetom dane, avšak podliehali špecifickému nástroju zaťaženia – zdravotným odvodom. Aktuálne sa uplatňuje rovnaký režim, aký bol platný do konca roku 2003 – príjmy z podielov na zisku sú predmetom dane z príjmov (spravidla s výnimkou právnických osôb). Právo na podiely zo zisku je základné majetkové právo spoločníkov. Nevzniká automaticky dosiahnutím kladného výsledku hospodárenia – zisku. Rozhodnutie o jeho použití na rozdelenie medzi spoločníkov spadá

  Read More