Blog

ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ JE POTREBNÉ OD 1. JANUÁRA 2022 UKLADAŤ ELEKTRONICKY

Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov …

ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ JE POTREBNÉ OD 1. JANUÁRA 2022 UKLADAŤ ELEKTRONICKY Čítajte viac »