MINIMÁLNA MZDA OD 01.01.2022

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2022

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa výška mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 určuje ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2020.

Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2020, ktorá dosiahla sumu 1133 eur.

Minimálna mzda na rok 2022 tak je 57 % zo sumy 1133 eur, čo je po zaokrúhlení suma 646 eur.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Pre rok 2022 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“.

V prípade zamestnanca, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:

  • 3,833 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,
  • 3,961 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

Sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2022:

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

646

3,713

3,833

3,961

2.

696

762

4,379

4,520

4,671

3.

812

878

5,046

5,209

5,382

4.

928

994

5,713

5,897

6,094

5.

1044

1110

6,379

6,585

6,804

6.

1160

1226

7,046

7,273

7,516