Podvojné účtovníctvo

KONTAKTUJTE NáS

+421 907 517 684

Dohodneme si s vami úvodné stretnutie a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku . 

                 Aké máte výhody?

  • Platíte iba za to, čo skutočne zaúčtujeme
  • Každý náš klient má 2 hodiny účtovného poradenstva (telefonicky, osobne alebo E-mailom) v rámci paušálu
  • Každý mesiac máte podrobné reporty o stave Vašej firmy
  • Odpovedáme do 24 hodín
  • Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou a daňovým poradcom

Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo vedieme v programe MONEY. Máme však skúsenosti so softwarom POHODA, OMEGA a mzdovým programom OLYMP.

Vo väčšine prípadov spracovávame účtovníctvo u nás, ale máme aj klientov, ku ktorým chodíme do firmy a vedieme účtovníctvo v ich účtovnom programe. Poprípade sa vieme pripojiť cez vzdialený prístup a pracovať na diaľku.

Na základe plnej moci vytvoríme väzbu na daňový úrad a podávame daňové priznania k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznania k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel a iné.

Ak máte zamestnancov, taktiež na základe splnomocnenia urobíme väzbu so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, kde mesačne posielame výkazy. Poprípade prihlásime alebo ohlásime vašich zamestnancov.

Každý klient dostane podľa dohody buď mesačne alebo kvartálne report o stave svojej firmy v podobe výsledovky, kde vidí svoj výsledok hospodárenia. Poprípade ak má klient záujem dostane aj iné výstupy napr. saldo odberateľov alebo dodávateľov, stav pohľadávok a záväzkov, stav majetku, atď.

Raz ročne na konci účtovného obdobia vypracujeme klientom účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmov, ktorú posielame elektronicky na daňový úrad. Účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním dostanete v tlačenej aj v elektronickej podobe.

Zastupujeme klientov aj na daňovom úrade napr. pri registrácii za platiteľa dane alebo pri daňovej kontrole.

Pre klientov spracovávame aj štatistické výkazy, registrácie na daňový úrad, vyhotovujeme vyúčtovania pracovných ciest a iné.

Súčasťou komplexného spracovania podvojného účtovníctva je:

Ako prebieha naša spolupráca?

1.       Každý mesiac Vám pripomenieme doručenie dokladov

2.       Doklady nám doručíte buď elektronicky, osobne alebo poštou

3.       Všetky doklady podrobne skontrolujeme

4.       Upozorníme Vás, ak nám nejaké doklady chýbajú

5.       Všetky doklady čo najskôr zaúčtujeme

6.       Nejasnosti v dokladoch s Vami vzájomne od komunikujeme

7.       Upozorníme Vás, na prípadné daňové a účtovné riziká

8.       Zodpovieme Vaše účtovné a mzdové otázky

9.       Podáme priznanie k DPH a všetky potrebné výkazy

10.   Informujeme Vás o podaní a platbách

11.   Pošleme Vám výstup o stave vašej firmy

Minimálna mesačná suma pre neplatiteľa DPH je 50€ bez DPH (aj pri nulovom počte dokladov za daný mesiac). K tejto sume sa ešte pripočítava paušál za položky podľa skutočného mesačného počtu účtovných položiek.

Minimálna mesačná suma pre platiteľa DPH je 70€ bez DPH (aj pri nulovom počte dokladov za daný mesiac). K tejto sume sa ešte pripočítava paušál za položky podľa skutočného mesačného počtu účtovných položiek.

 

Cenník paušálneho spracovania podvojného účtovníctva Bratislava                                       

od 0 do 30 položiek mesačne                                         33 €

od 31 do 50 položiek mesačne                                       77 €                                     

od 51 do 100 položiek mesačne                                   104,50 €                                       

od 101 do 150 položiek mesačne                                  154€                                     

od 151 do 200 položiek mesačne                                  209€                                      

od 201 do 300 položiek mesačne                                  297€                                      

od 301 do 400 položiek mesačne                                  385€                                     

od 401 do 500 položiek mesačne                                  484€                                      

od 501 do 600 položiek mesačne                                  572€

od 601 do 700 položiek mesačne                                  649€

od 701 do 800 položiek mesačne                                  715€

od 801 do 900 položiek mesačne                                  770€

od 901 do 1000 položiek mesačne                                 825€

od 1000 a viac položiek mesačne                             po dohode

Jednorazové spracovanie účtovníctva                       od 1,20 €/ položka

Účtovná položka je jeden účtovný zápis (jeden riadok v peňažnom denníku).

Presné ceny za spracovanie účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presne stanovené ceny vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

 

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, E-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.