+421 907 517 684
info@sikovnyuctovnik.sk


Účtovníctvo neziskových organizácií

KONTAKTUJTE NáS

+421 907 517 684

Dohodneme si s vami úvodné stretnutie a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku . 

Nezisková účtovná jednotka, ktoréhokoľvek typu, sa zakladá a vzniká s cieľom výkonu činností v prospech spoločnosti a rôznych cieľových skupín. Ale ako každá iná právnická osoba, subjekt práva, je povinná tiež viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti stanovené platnou legislatívou.

Súčasťou komplexného spracovania účtovníctva neziskových organizácií je:

Cenník paušálneho spracovania účtovníctva pre neziskové organizácie

Paušál           

od 0 do 30 položiek mesačne                                          30 €

od 31 do 50 položiek mesačne                                        70 €                                     

od 51 do 100 položiek mesačne                                      95 €                                       

od 101 do 150 položiek mesačne                                   140€                                     

od 101 do 200 položiek mesačne                                   190€                                      

od 201 do 300 položiek mesačne                                   270€                                      

od 301 do 400 položiek mesačne                                   350€                                     

od 401 do 500 položiek mesačne                                   440€                                      

od 501 do 600 položiek mesačne                                   520€

od 601 do 700 položiek mesačne                                   590€

od 701 do 800 položiek mesačne                                   650€

od 801 do 900 položiek mesačne                                   700€

od 901 do 1000 položiek mesačne                                 750€

od 1000 a viac položiek mesačne                                   po dohode

 

Jednorazové spracovanie účtovníctva                       od 1,10 €/ položka

Účtovná položka je jeden účtovný zápis (jeden riadok v peňažnom denníku).

Ceny za účtovníctvo uvedené v cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Cieľom cenníka je oboznámiť klienta, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia účtovníctva. Pre presne stanovené ceny vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

 

K vypracovaniu cenovej ponuky sú potrebné bližšie informácie o činnosti vašej neziskovej organizácie. Radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku, stačí nás kontaktovať