Zvýšenie sumy stravného (gastrolístkov) od 01.12.2016

 

Od 1.12.2016 a platné aj pre rok 2017 bude minimálna suma stravných lístkov (gastrolístkov) platná vo výške 3,38 eur (doteraz bola 3,15 eur).

Suma stravného sa od 01.12.2016 zvyšuje zo súčasného maxima 4,20 eur na 4,50 eur.

 

Nové sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste:

  • 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Zvýšenie súm stravného od 01.12.2016 ovplyvní aj ďalšie veličiny, ktoré sa odvíjajú od súm stravného stanovené pre tuzemské pracovné cesty a to konkrétne:

  • výšku stravných lístkov (gastrolístkov),
  • výšku povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov,
  • výšku výdavkov na stravné, ktoré si môže dať do daňových výdavkov osoba s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti (SZČO).

 

Podľa § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce prispieva zamestnávateľ na stravovanie zamestnancov v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac výška na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Zmenou výšky súm stravného pre tuzemské pracovné cesty sa zmení aj maximálna výška príspevku zamestnávateľa.

Od 1.12.2016, teda aj v roku 2017 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné (55% z 4,50 eur) maximálne v sume 2,48 eur.

 

SZČO (Samostatne zárobkovo činné osoby) si budú môcť od 1.12.2016, a teda aj v roku 2017 dať do daňových výdavkov sumu stravného maximálne 4,50 eur (za každý jeden odpracovaný deň).