Zvýšenie materskej pre rok 2016

Od 01. 01. 2016 sa materské zvyšuje zo súčasných 65% na 70% denného vymeriavacieho základu (resp. pre zjednodušenie z hrubej mzdy).

Sociálna poisťovňa zvýši materské mamičkám a ostatným skupinám poistencov, ktorí spĺňajú nárok na jej priznanie, automaticky zo zákona. Nemusia si teda podávať osobitnú žiadosť.

Nemocenské dávky sú splatné mesačne pozadu, preto zvýšená suma materského bude vyplatená po prvýkrát vo februári 2016 za január 2016.

Zvýšenie sa týka materskej, ktorá sa začne poberať po 01. 01. 2016, ale zároveň aj materskej, ktorá sa začala poberať pred 01. 01. 2016 a to od januára 2016.

Materské sa bude zvyšovať u všetkých skupín poistencov – zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, aj dobrovoľne nemocensky poistených osôb.