Minimálna mzda pre rok 2016

Pre rok 2016 vláda ustanovila výšku minimálnej mzdy a to nasledovne:

  • 405 €/ mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri hodinovej mzde 40 h/ týždeň (vrátane dohôd),
  • 2,4031 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri hodinovej mzde 38,75 h/ týždeň vrátane dohôd),
  • 2,4832 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri hodinovej mzde 37,5 h/ týždeň vrátane dohôd).