Evidenčné listy dôchodkového poistenia zasielané elektronicky od 04. januára 2016

Sociálna poisťovňa začiatkom roka 2016 informovala písomne všetkých odvádzateľov sociálneho poistenia na zmenu formy a spôsob zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia (ELDP).

Od 04. januára 2016 majú všetci zamestnávatelia možnosť zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky, prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovni.

Začiatok povinnosti elektronického zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia závisí od počtu zamestnancov zamestnávateľa a to:

  • Od 04.01.2016 do 30.06.2016 je prechodné obdobie zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej alebo papierovej podobe pre všetkých zamestnávateľov (pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej je prechodné obdobie predĺžené do 31.12.2016), tzn. zamestnávatelia si môžu vybrať ako ELDP zašlú. V prípade ak zamestnávateľ v tomto prechodnom období zašle ELDP elektronicky, ďalšie evidenčné listy dôchodkového poistenia na papierových tlačivách zasielať už nemôže.
  • Od 01.07.2016 je povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20,
  • Od 01.01.2017 je povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej.

Teda od 01. januára 2017 je povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre všetkých zamestnávateľov.

Zamestnávatelia, ktorí so Sociálnou poisťovňou komunikujú elektronicky aj v súčasnosti, bude prístup k tejto novej službe pridelený automaticky. ELDP sa zasiela podobným spôsobom ako sú zasielané výkazy poistného a príspevkov. To znamená, že môžete využiť manuálny vstup na vyplnenie ELDP alebo možnosť ELDP vyplniť vo vašom mzdovom softvéri a odoslať ako XML dokument.

Ak však zamestnávateľ nemá do systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne prístup, je potrebné si ho zriadiť. Na zriadenie prístupu musí zamestnávateľ alebo ním splnomocnená osoba navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, kde so Sociálnou poisťovňou uzavrie dohodu o elektronickej komunikácii a bude mu bezplatne vydaná GRID karta (slúži na prihlasovanie sa cez internet a potvrdenie podaní). Táto služba Sociálnej poisťovni je bezplatná.