SZČO – ZMENY V ODVODOCH V ROKU 2016

SOCIÁLNE POISTENIE

Od 1. 1. 2016 je poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu (429 eur) zvýšené na sumu 142,20 eur.

 

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87€

Starobné poistenie 18%, min. 77,22€

Invalidné poistenie 6%, min. 25,74€

Rezervný fond 4,75%, min. 20,37€

 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Od 1. 1. 2016 je z nového minimálneho vymeriavacieho základu (429 eur) preddavok na poistné 60,06 eura (ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, ktorej sa týka povinnosť platiť minimálny preddavok30,03 eura).

 

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2016

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľov je 429 €.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľov je 4290 €, za rok 2016 spolu 51 480 €.